ETKİNLİK TAKVİMİ
Mart / 2023
Pt Sl Çr Pr Cm Ct Pz
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BASINDAN

 
 
KÜLTÜR BAKANLIĞI'NIN GÜZEL HİZMETİ

OSMAN AKKUŞAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yakın tarihimizde kuvvetli iz bırakmış nümune olmak vasfı taşıyan 5 büyük adam hakkında yayınladığı bir kitabı bana gönderdi.. müteşekkir ve minnettarım.. bakanlık müsteşarı değerli kültür adamı haluk dursun'un tensib ve tâlimatı üzerine bana yollandığını tahmin ediyorum.. sağolsunlar..

ali fuad başgil dışındaki dört şahsiyet, bendenizin, görüştüğüm, konuştuğum, kendileriyle meşterek çalışmalara katıldığım isimler arasından seçilmiş bulunuyor..

*mahir iz: büyük şair mehmet âkif'le muârefesi bulunan mahir iz, istiklâl harbi sırasında TBMM'de kâtiplik yapmış bir yazı adamıdır.. haydarpaşa lisesi edebiyat hocalığı yaptığı için 1960'da emekli olduktan sonra da eski mektebine sık sık gelmiş.. meslektaşları ve henüz mezun olmamış talebesiyle hasret gidermiştir.. 1960-1967 arasında haydarpaşa'da bendeniz de öğretim üyesi olarak çalıştığım için mahir bey okula geldiği vakitler görüşmek imkânımız olurdu.. türk-islâm kültürünü temsil edecek kıratta olgun, bilgin, müteşebbis bir hizmet ve inanç adamıydı.. onun isteği üzerine vefa semtinde lise bitirme imtihanına girecek yetişkin gençlere “kompozisyon” dersi vermiştim.. bu yetişkin öğrencilerin her biri daha sonraları imam hatib, edebiyatçı, şair ve din hocası olarak vazife görmüşlerdir..

mahir hoca gençliğimize dini terbiye verilmesi ve okullarda güçlü eğitim uygulanması için çok gayretler sarfetmiştir.. sağlam talebe ve asistan yetiştirmiş.. dernekler kurarak milli eğitim bakanlığını müsbet icraat için devamlı surette teşvik etmiş ve desteklemiştir..

başlıca eserleri: yılların izi – tasavvuf - din ve cemiyet – üstadım mehmet âkif..

kültür bakanlığının “medeniyet köprüsü beş şehirli” isimli kitabında mahir hoca ve hizmetleri hakkında dolgun mâlumat mevcuttur..

kültür bakanlığı bu kitabdan en az 20.000 adet bastırıp maliyet fiyatından tevziatını sağlamalıdır..

*prof. süheyl ünver: bir gönül adamı da süheyl ünver'dir.. göztepe'deki evinde görüşmüştüm.. o vakit gençtim.. bir röportaj için gitmiştim..

birkaç önemli sözü hatırımda kalmış:

- “bizim fakirliğimiz, örnek adam fakirliğidir” demişti..

*bir başka sözü, “ferd olarak en büyük eksiğimiz, hayat düsturlarını tatbik ve takibetmek için gerekli olan (dikkat)i canlı tutmamaklığımızdır..

*büyük doktor ve mütefekkir âkil muhtar özden'in, tıbbiyede ders verirken söylediği bir sözü nakletmişti:

(âkil muhtar; mazhar osman, ebulûlâ mardin, fuat köprülü gibi büyük hocalardan birisiydi..)çocuklar demiş, “insanoğlu dörtte bir okumakla, dörtte üç te sohbet suretiyle yetişir, onun için bilgili, görgülü, âlim, mahir, kâmil şahsiyetlerle konuşunuz.. onlarla sohbet ediniz..” *

doktor tıp tarihi profesörü, tezhip san'atkârı, ressam, hatta kültür tarihi hocası süheyl ünver'in 2000 civarında defter, ve dosyadan müteşekkil arşivi süleymaniye kütüphanesi'ndedir.. 500'e yakın defter, zarf, yazma eser ve tablo ise kızı gülbün mesera'nın evindedir..

*prof. ali fuad başgil: hukuk tahsilini uzun yıllar kaldığı avrupa'da yapan ali fuad başgil, hukukun her branşında selâhiyet ve tecrübe sahibi bir profesördür.. onu bir hukuk filozofu sayabilirsiniz.. din ve lâiklik, demokrasi yolunda, gençlerle başbaşa, isimli kitapları yanında ders kitabı mahiyetinde hukuki eserleri de mevcuttur..

lisanı fevkalâde güçlü ve akıcıdır.. doğruyu, eğip bükmeden söyleyen bir ilim ve kültür adamıdır..

1961 seçimlerinden sonra cumhurbaşkanı namzedi gösterilmiş, fakat ihtilâl şartları dolayısıyle, tehdit edildiği söylenmiş bunun üzerine senatörlükten istifa ederek inzivaya çekildiği bildirilmiştir.. kitaptaki beş isimden birisi de işte bu zat, ali fuad başgil'dir.. kitapta nurettin topçu'nun ve prof. süleyman yalçın'ın başgil hakkındaki yazıları vardır..

*ekrem hakkı ayverdi: bu zat, merhum sâmiha ayverdi'nin ağabeyidir.. güçlü bir mimar ve mühendistir.. osmanlı mimarisine dair büyük eserleri vardır.. ayrıca bir kültür ve san'at adamıdır.. fetih cemiyetinin de başkanıydı..

*fethi gemuhluoğlu: beşinci şahsiyet ise fethi gemuhluoğlu'dur..fethi gemuhlu'nun şahsiyet ve hizmetlerini biliyorsunuz.. geçen hafta bu sütunun konuları arasında idi..

sütunumu doldurduğum için detaylara ve gerekli bazı bilgilere yer veremiyorum..

esasen bu beş isim, fikir, ilim ve kültür dünyamız tarafından lâyıkıvechile tanınmaktadır..

bir haber daha vereyim: kültür bakanlığı'nın bu örnek kişiler hakkında beşer kişilik gruplar halinde 9-10 adet kitap daha yayımlamak için bir plânlama yaptığı anlaşılıyor.. bekleyelim.. görelim.. doğuracağı iyileştirici, eğitici etkilerini düşünerek sevinelim...

--------------------------------------------
Haber Kaynağı: OSMAN AKKUŞAK - YENISAFAK.COM
07 Aralık 2015 Pazartesi 04:00

  KÜLTÜR BAKANLIĞI'NIN GÜZEL HİZMETİ