ETKİNLİK TAKVİMİ
Şubat / 2023
Pt Sl Çr Pr Cm Ct Pz
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

GENÇLERLE BAŞBAŞA

 
 
“KİMİNLE MUSAHİP OLALIM?”

Gençler,
Gelin sizinle bir musahabe yani söyleşi yapalım.
Aslında bizim bütün yaptığımız sizinle sosyal medya üzerinden musahabat (‘musahabe’nin çoğulu) değil mi?
Başlığın çok eski bir kelime olduğuna bakıp sakın ön yargılı olmayın, yanılgıya düşmeyin. Bu bir “Gençlerle Başbaşa” yazısıdır. Evet, kabul ediyorum. Kelime çok eski; neredeyse manasını bilen kalmadı. Ama hayatımızda büyük önemi var.Musahibin ana anlamı sohbet eden, edebilen, söz söyleme üstadı, bilgisi olan ve bunu güzel aktarabilen kişi demektir. Eski tabirle “mîr-i kelâm”, yani sözün emiri. Musahiplik aynı zamanda bir meslektir. Birçok konuda bilgi ve fikir sahibi olan ve bunu güzel aktarabilen adam demektir. Geleneksel saray teşkilatlarımızda, bürokrasimizde yeri vardı ve bu yer çok önemliydi. Yani, yöneticilerin başarısında ve başının üstünde yeri vardı. Topkapı Sarayı’nda Harem’in girişinde Şehzadeler Mektebi’nin karşısında kendilerine yer verilmişti; özel daireleri vardı. Bugünkü anlamıyla bir nev’i Cumhurbaşkanı Başdanışmanları idi onlar. Tabii o zaman “başdanışman” tabiri kullanılmıyor; “musahib-i evvel” yani “birinci” deniliyordu; sonrakiler ikinci, üçüncü musahip diye gidiyordu. Doğrusu budur. Yani bir tane “Başdanışman” bulunur. Zaten her şeyin bir tane başı olmaz mı?Osmanlı Devlet teşkilatında musahipler aynı zamanda ilim sahibi ve sanatçı kişilerdi. En çok da güzel sesli hafızlar, bestekârlar... Ehl-i hâl ve marifet ehli kişiler de çok makbuldü.
Sadece padişahlara lazım değil musahip; herkese, hepimize lazım. Doğru söz söyleyebilen ve bunu doğru zamanda güzel ifade eden kişidir, musahip. Tam tersi nâdan yahut çam devirendir.
Musahip sadece kendisi güzel konuşmaz, karşısındakini de güzel dinler, anlar ve onun meşrebine, halet-i ruhiyesine (psikolojik durumuna) göre konuşur. Eşref saatini kollar. Patavatsız hiç değildir.Bir de bizim Bektaşî kültürümüzde musahiplik var. O da can dostu, ahiret kardeşi anlamında kullanılan musahipliktir. Bazı bölgelerdeki ifadesiyle “ahretlik”. Öz kardeşi değil, ama “can kardeşi”… 
Birbirlerine kefil ve vekil olan bir kardeşlik… 
Hem bu dünyada hem öbür dünyada…
Gençler!
Musahipsiz kalmayınız. Kendinize doğru musahipler bulunuz. Devletin de kişinin de musahibi doğru adam olmazsa vay halimize!!! https://www.facebook.com/A.HalukDursun/posts/1732851496771432


  “KİMİNLE MUSAHİP OLALIM?”